Algemene Voorwaarden

HUURVOORWAARDEN voor het huren van een FLUISTERSTEP.

U als hoofd-aansprakelijke huurder verklaart dat alle personen van de door U gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden.
U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE HELE GROEP.

Het rijden op (besturen van) de gehuurde step is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar met bromfietsrijbewijs AM of een geldig Nederlands autorijbewijs B of Europees autorijbewijs B.

U als vertegenwoordiger van de gehele groep tekent en verklaart dat iedere bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs. U bent verantwoordelijk voor alle consequenties die voortkomen uit het rijden met onze steps incl. schades.

U allen rijdt volledig op eigen risico. U bent verkeersdeelnemer en dient het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) na te leven.

Artikel 1: BETALING
De huurder wordt geacht de FLUISTERSTEP in goede staat te hebben ontvangen.
Fluisterstepverhuur (later te noemen FSV) wordt geacht de FLUISTERSTEP in goede staat te hebben afgeleverd. Uw betaling voor de huur van de Fluistersteps zien wij als borg. U dient voor aanvang van uw route te betalen.

Artikel 2: RIJBEWIJS
Het rijden van een FLUISTERSTEP is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar met een bromfietsrijbewijs AM en voor personen vanaf 18 jaar met een geldig autorijbewijs B.
Huurder is verkeersdeelnemer en dient de FLUISTERSTEP te besturen volgens het REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 (RVV 1990)

Artikel 3: ACCU OPLADEN
U krijgt de FLUISTERSTEP met een volle accu mee. De laadkosten zijn bij de prijs inbegrepen. Het laden van de accu’s door de huurder is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan.

Artikel 4: WA-verzekering en schade
Het huren van een FLUISTERSTEP geschiedt op eigen risico van huurder. De FLUISTERSTEP is WA verzekerd met een EIGEN RISICO per gebeurtenis van € 450,00 die de huurder moet betalen. De steps zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering conform de (WAM) Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Huurder dan wel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico voor huurder van € 450,00 (indien van toepassing dient deze direct te worden voldaan).

Huurder erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht of deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen dezelfde dag contant aan FSV voldoen. FSV is onder geen beding aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode. FSV is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder.

BIJ SCHADE DIENT DE VERHUURDER TE ALLEN TIJDEN INGELICHT TE WORDEN en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden.
Bij diefstal of vermissing zal de huurder de aanschafwaarde/ nieuwprijs van de FLUISTERSTEP aan FSV voldoen.

Artikel 5: BESTUREN DOOR DERDEN
De FLUISTERSTEP mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel gebeuren en veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder aansprakelijk voor alle schade en gevolgen.

Het is ten strengste verboden kinderen achter het stuur te laten of voorop te laten rijden in plaats van achterop. Indien u uw kinderen laat rijden of voorop plaatst wordt u uitgesloten van toekomstige ritten. Een eventuele boete hieruit voortkomend is geheel voor uw rekening.

Artikel 6: SLECHT WEER
Bij extreem slecht weer, b.v. regen of storm bepaalt FSV of uw boeking dezelfde dag door kan gaan. Bij veel regen zal FSV bepalen de rit die dag niet te rijden.
In overleg met FSV wordt naar een ander tijdstip gezocht.

Artikel 7: VERANTWOORDING
Huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde FLUISTERSTEP verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk en mag de FLUISTERSTEP nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt achterlaten, hou de FLUISTERSTEP binnen uw gezichtsveld.
Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de huurder van het voertuig.

Artikel 9: FLUISTERSTEP-ROUTES
Huurder verplicht zich om uitsluitend verharde wegen te gebruiken bestemd voor openbaar verkeer en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het rijden van wedstrijden is verboden. U dient op de paden te blijven (dus niet offroad).
U DIENT DE AANGEGEVEN FLUISTERSTEP-ROUTES TE VOLGEN.

Daarnaast is het streng verboden om:

 1. Alcoholhoudende drank/ drugs of medicijnen die rijvaardigheid beïnvloeden te nuttigen voor of tijdens de rit.
 2. De trottoirbanden op en af te rijden.
 3. Met de FLUISTERSTEP tijdens het rijden tegen elkaar te botsen
 4. Met meer dan 1 persoon op een gewone FLUISTERSTEP of Harley plaats te nemen.
  FSV is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde FLUISTERSTEP na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 10: PRIJSLIJST bij SCHADE
Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades aan de FLUISTERSTEP. Indien er schade ontstaat tijdens uw huurperiode dient u deze dezelfde dag af te rekenen aan FSV.

*Schade aan voorband: € 100,00
*Schade aan achterband: € 100,00
*Deuk vanaf: € 50,00
*Knipperlicht: € 15,00
*Spatbord: € 70,00
*bij einde activiteit ontbreken van onderdelen: € 60,00 of meer
*Vervanging FLUISTERSTEP € 1500,00

Artikel 11: ONDERTEKENEN HUURCONTRACT
Voor aanvang van de FLUISTERSTEP-route bent u verplicht het huurcontract te accepteren. Huurder verklaart door ondertekening of digitale acceptatie van dit formulier akkoord te gaan met huurvoorwaarden van FLUISTERSTEPVERHUUR, Nabbegat 6, 5411 RM Zeeland.

HUURDER verklaart dat hij of zij volledig op EIGEN RISICO op de FLUISTERSTEP rijdt.

 • Huurder is zelf volledig verantwoordelijk voor alles wat gebeurd tijdens de huurperiode.
 • Huurder verklaart dat hij/zij de Fluisterstep testen op technisch gebruik alvorens zij de openbare weg betreden. Te weten dat alle technische onderdelen 100% functioneren waaronder de remmen en de gashendel.
 • De huurder test de Fluisterstep op ons eigen terrein alvorens zij ervoor kiezen de openbare weg op te gaan.
 • Alle mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van het personeel dient u direct op te volgen
 • De huurder verklaart alle verkeersregels volgens de wet reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te kennen.
 • Gedrag dat orde en veiligheid bevorderd is vereist.
 • Huurder verklaart goed naar alle instructies gegeven door de instructeur/instructrice te hebben geluisterd en verklaart daarmee voldoende kennis te hebben gekregen over de werking van de gehuurde voertuigen.

Artikel 12: WIJ GAAN RESPECTVOL OM MET ALLE MEDEWEGGEBRUIKERS, ALLE DIEREN EN ALLE NATUUR.
Wij als FSV willen een goed voorbeeld zijn door zeer respectvol met medeweggebruikers om te gaan. Ook eisen wij dat u zeer respectvol omgaat met alle dieren en natuur. Er mag niet onnodig geclaxonneerd worden. De huurder van de Fluisterstep past zijn snelheid aan en geeft wandelaars, fietsers, ruiters en dieren alle rust en ruimte. De natuur houden wij schoon, al uw afval neemt u mee. Claxonneren is niet toegestaan.

Artikel 13: KOSTEN BIJ ANNULERING INDIEN VAN TOEPASSING
Om zeker te zijn van uw activiteit is het raadzaam tijdig te boeken.
Mochten er omstandigheden zijn waardoor de activiteit niet door kan gaan kijken we graag samen met u naar een passende oplossing.
Tot 7 dagen voor aanvang kunt u uw boeking wijzigen.
Indien u binnen 7 dagen voor aanvang annuleert berekenen we 50% van het totaalbedrag.
Indien u binnen 24 uur voor aanvang annuleert berekenen we het volledige bedrag.
Voor voorwaarden bij extreem slecht weer zie artikel 6.

Artikel 14:VROEGTIJDIGE TERUGBEZORGING
Bij vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.
Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 10 per voertuig per uur.
Bij pech onderweg komen wij het oplossen of brengen uiteraard kosteloos een vervangende step indien mogelijk. Dit geld echter niet wanneer bij een hele dag niet de juiste oplaad instructies zijn gevolgd, in dat geval berekenen we kosten.