Privacy

Privacy verklaring Fluisterstepverhuur

Zeeland 01-04-2019

Beste relatie,
Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet op de Privacy per 28 mei 2018 flink is aangescherpt.

FLUISTERSTEPVERHUUR gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u verstrekt. Uw gegevens worden gebruikt in een beveiligde omgeving; om onderhoud en communicatie van u als relatie te optimaliseren; reserveringen & boekingen goed uit te kunnen voeren; de juiste service te kunnen bieden; prijsinformatie te verstrekken; en om u van informatie over de Fluisterstepverhuur te voorzien.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk offertes tussen beide partijen op te maken; uw vragen te verwerken; facturen te kunnen versturen; en uw verzoeken te beantwoorden. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden met uw toestemming. U bepaalt zelf wat er met uw gegevens gebeurt.

FLUISTERSTEPVERHUUR verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

FLUISTERSTEPVERHUUR zal uw gegevens en/of informatie niet ter beschikking stellen en/of delen met derden.

U geeft zelf aan of u onze nieuwsbrieven en/of servicemail wilt (blijven) ontvangen.
Wilt u zich uitschrijven voor Nieuwsbrieven en e-mails, dan kunt zich te allen tijde afmelden onderaan de pagina van iedere mailing die u van ons ontvangt of door een e-mail te sturen
naar info@fluisterstepverhuur met het onderwerp ‘Afmelden’.
We houden u dan niet meer op de hoogte van nieuws, prijzen, doen u geen relevante aanbiedingen meer en u ontvangt geen nieuwsbrief meer.

Met dit schrijven (beleid) wil FLUISTERSTEPVERHUURvoldoen aan de (nieuwe) per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving (AVG). Fluisterstepverhuur is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van FLUISTERSTEPVERHUUR M.R.J.H. de Klein Directeur / Eigenaar

Bijbehorende artikelen

Artikel 1: Bedrijfsgegevens
Contactadres voor privacy gerelateerde vragen:
FLUISTERSTEPVERHUUR, M.R.J.H. de Klein, Nabbegat 6
5411 RM ZEELAND info@fluisterstepverhuur

Artikel 2: Persoonsgegevens
Van onze gasten worden de volgende gegevens bewaard: Naam, adres, telefoon, email. Van onze zakelijke relaties worden de volgende gegevens bewaard: Naam, adres, telefoon, email, IBAN, BIC, BTW-nummer, KvK

Artikel 3: Verwerkingsdoel
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens baseren wij ons op AVG Grondslag 2: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 4: Bewaartermijn
Fluisterstepverhuur houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen

Artikel 5: Delen met derden
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden

Artikel 6: Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden met zorg bewaard. Hiervoor zetten wij technische en organisatorische maatregelen in. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van FLUISTERSTEPVERHUUR of die van een derde partij.

Artikel 7: Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Artikel 8: Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u recht op o.a. op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering en beperking van het verwerken van gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen op de in artikel 1 vermelde contactgegevens
Het is daarnaast mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9: Cookies
Al onze websites zijn gebouwd door VONK/media. Na 1 mei 2018 is de cookie- toestemming reeds ingebouwd. Vanaf 28 mei 2018 zal dus op al onze websites worden uitgelegd wat een cookie is. Het gaat daarbij om functionele en technische cookies; die de website beter laten werken, maken weinig of geen inbreuk op de privacy van de bezoekers, waardoor toestemming vaak niet nodig is.

De cookies worden gebruikt:
• Om de website beter te laten functioneren.
• Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
• Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Onze websites maken gebruik van:
• Permanente cookies: Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
• Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
• Google Analytics cookies: Via onze websites worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van jouw handelingen op de website.
• Social media cookies: Op onze websites vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met jouw gegevens doen.
• Tracking cookies: Hier maken we geen gebruik van.

Als Fluisterstepverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bijbehorende Bijlagen
Bijlage 1:
Modelbepaling algemene voorwaarden verkoopvoorwaarden (vanuit verwerkingsverantwoordelijke richting opdrachtgever/betrokkenen):
opdrachtgever/ betrokken: partij die bij Fluisterstepverhuur koopt verwerkingsverantwoordelijke: Fluisterstepverhuur
Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Fluisterstepverhuur is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door De Heere van Meijel noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Wanneer Fluisterstepverhuur persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 5. Fluisterstepverhuur gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 6. Fluisterstepverhuur treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Bijlage 2: Modelbepaling algemene voorwaarden inkoopvoorwaarden (vanuit opdrachtgever/betrokkenen richting verwerkingsverantwoordelijke):
opdrachtgever/ betrokken: Fluisterstepverhuur
verwerkingsverantwoordelijke: De Partij waar Fluisterstepverhuur koopt
Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die ze over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens door u ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. U bent als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door u noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Wanneer u persoonsgegevens verwerkt van de opdrachtgever dient dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid te geschieden en overeenkomstig de AVG.
 5. U mag de persoonsgegevens slechts gebruiken en bijhouden voor zover dit nodig is om de opdrachtgever van dienst te kunnen zijn. U mag deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan is toegestaan op basis van de wet of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 6. Het is aan u niet toegestaan om persoonsgegevens te delen aan derden, tenzij dit gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 7. U treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot de persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.